Trädet Web – verktyg för planerad Läsa-, skriva-, räknagaranti

Regeringen är inte nöjd med att många elever med stödbehov får dåligt anpassad hjälp eller får hjälp för sent. Därför räknar man med att kunna förverkliga en åtgärdsgaranti under hösten 2018.
Så här skriver man i det PM som gått ut på remiss.
”Skolinspektionens granskningar tyder på att de stödinsatser som sätts in idag inte alltid är anpassade efter elevens individuella behov…..I sin årsrapport för 2015 har myndigheten konstaterat att det i 40 procent av de granskade grundskolorna fanns brister i elevernas tillgång till extra anpassningar och särskilt stöd. Framför allt brister skolorna när det gäller att skyndsamt utreda och tillhandahålla det särskilda stöd eleven behöver.”

Om garantin ska ge effekt behövs nya kraftfulla verktyg. Trädet Web är ett sådant. Trädet Web är utformat som ett spel med 7 nivåer/Levels. Elever i olika åldrar, av olika nationalitet och på olika nivåer kan enkelt hitta en lämplig startpunkt. Utgångspunkten är alltid att man börjar med det MAN KAN och växer därifrån. Det finns också starkt forskningsstöd för Trädets metodik. (se föregående inlägg) För mer information se rubriken Trädet Web på denna hemsida.

Pelle Lindblå kommer att presentera Trädet Web i monter på dysleximässan i Gävle 20-21 oktober. Föreläsning – fredag 20 oktober 16.00-16.45

Läs hela PM:et här http://www.regeringen.se/…/promemoria-lasa-skriva-rakna—e…

Länk till dysleximässan: http://www.dyslexi.org/skrivknut…/dysleximassan-i-gavle-2017