Forum

 

Här kan du ställa frågor diskutera kring Trädet webb.

Vanligt ställda frågor hittar du längst ned på sidan.

[dwqa-list-questions]

[dwqa-submit-question-form]

 

Vanligt ställda frågor

1. Videon hänger sig.Vad kan jag göra? Se filmen (https://www.youtube.com/watch?v=lqfr_ikGwy0&feature=youtu.be)
2. Det kommer inte något nytt uppdrag. Vad kan jag göra? Se filmen (https://www.youtube.com/watch?v=lqfr_ikGwy0&feature=youtu.be)
3. Det kommer inte något nytt uppdrag. Vad kan jag göra?

Svar: Om du inte får någon övning att fungera och eleven således inte kommer framåt kan du klicka i rutan ”visa alla uppdrag i Level”. Då kan eleven hoppa över en krånglande övning.

4. Varför kan inte eleven logga in? Jag har ju skrivit rätt inloggningsuppgifter.

Fråga: Jag har problem med inloggningen i Trädetweb med de elever som jag skapat.
Efter att jag skapat elevkontona så testade jag dem för att se hur det skulle se ut för eleverna. Dessvärre fungerar bara inloggningarna ibland, men oftast inte. Jag har varit mycket noggrann med att skriva rätt användarnamn och lösen.
Vad kan vara problemet?

Svar: När du varit inloggad som lärare och loggar ut kommer det att stå fel adress i adressrutan. Länken kommer att peka på Trädets administration eftersom du är lärare: https://tradetweb.se/backend/users/guest/login/

Ställ dig bakom ordet login och kör backspace eller skriv på nytt. Det ska bara stå tradetweb.se i rutan. Nu kan du logga in som elev.

5. Jag skriver www.Trädet Web i Googles sökruta men kan inte logga in. Varför?

Svar: Det är inte i sökrutan på Google du ska skriva utan i adressfältet längs upp. Du ska heller inte skriva ”www.tradetweb.se”. Det ska bara vara tradetweb.se eller https://tradetweb.se. Både lärare och elever loggar in på denna länk.

6. Varför har jag problem med video- eller ljuduppspelningen i Level 2, 3a, 3b, 3c

Svar: kolla detta:
a. Du kanske behöver uppdatera Chrome (Gå in i inställningar-hjälp-om Crome-sök efter och installera uppdateringar)
b. Ha inte många flikar öppna.
c. Prova att byta browser (Chrome, Edge etc ).
d Felet kan också bero på lite minne i datorn eller instabilt nätverk.. Prova att sitta närmare routern. Du kan också ansluta dator med sladd till routern.

7. Varför kan man bara ha maximalt 5 konsonanter och 4 vokaler det gröna fältet på Level 3C?

Anledningen är att vi vill få övningsmaterialet lite mer koncentrerat.  60 procent av stavelserna i en övningsserie/övning kommer innehålla bokstäverna i grönt fält. 40 procent kommer att innehålla fokusbokstaven i gult fält. Låt säga att en elev övar 10 stavelser och fokusbokstaven är ”b”. Då kommer 4 av stavelserna att ha med ”b”. Resten av bokstäverna får dela på resterande ljud. På det här viset övar man mer på de bokstäver man prioriterat. På så vis upplever eleven framsteg snabbare och får oftare en ny bokstav.

I Trädet 3 kunde man exempelvis välja att ha 6 vokaler och 12 konsonanter. Det innebar att trots att de valda som övningsbokstäver så garanterandes det inte att de kom med i övningen eftersom antalet möjliga stavelser blev så stort. Hoppas ni förstår var jag menar. I annat fall är ni välkomna att ringa.

8. Hur gör jag för att skapa elevprofiler?

Se bruksanvisningsfilm 1+2.
https://www.youtube.com/watch?v=FdMLGNlZoto&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=D5PWdKaKPpk

9. Inloggnings- och inspelningsproblem
Fråga: Idag kommer jag inte in på Tradetweb.se på datorn men jag kommer in där på iPaden. Där fungerar inte ljudet när jag provar 3C. Jag kan inte spela in det jag säger och på steg 2 kommer jag inte vidare eftersom jag inte kan läsa in min röst. Vad kan det vara tror du?

Mitt första förslag är att du tittar igenom bruksanvisningsfilm 1+2 först. Sedan går du igenom mitt mail nedan punkt för punkt så kommer det att fungera bra.

Jag har just loggat in som eleven xxxx. Det fungerade perfekt. Jag loggade in på dator. Var noga med att länken du skriver är rätt: http://tradetweb.se eller bara tradetweb.se. Det ska inte vara www. före, Ytterligare orsaker till att du inte kommer in på sidan:
– Har du bra kontakt med nätverket? Du kan prova att sätta dig närmare routern eller sladdansluta datorn till routern.
– Prova att starta om dator och router.
– Prova en annan webläsare exempelvis Chrome eller Edge.
– Prova en annan dator eller nätverket hos någon du känner.
– Observera rutan som kommer upp i övre vänstra hörnet: ”Trädet vill använda mikrofonen.” Klicka där på ”tillåt”.  I annat fall kan inget ljud spelas in
– På iPad kan vi inte spela in ljud ännu. Apple, som tillverkar iPad, tillåter inte ljudinspelningen på en websida.
– För att Trädet Web ska fungera bra på iPad ska du ladda ner webläsaren Puffin på appstore och använda den. Dock kommer inspelningen inte att fungera utan du säger bara efter läraren och skriver. Vi har börjat utveckla en speciell app för Trädet Web till iPad. Då kommer inspelningen mm att fungera bra.
– Du hör inget ljud i Trädet Web. Kolla att du dragit på volymen på iPaden. Om inte det fungerar måste det vara något fel på iPaden. Kan du höra när du spelar musik?