Tiki Svenska tränar läsförståelse

Tiki Svenska tränar läsförståelse.
  • Tiki Junior 1–6 riktar sig till årskurs 1–6.
  • Tiki Hög 1–3 riktar sig till årskurs 7–9.
  • Tiki Reader är en molntjänst. Du kan arbeta på dator och tablet.

För vem?
I Tiki Svenska ligger fokus på läsförståelse.
Målet är att eleverna ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de förmedlar – både på och mellan raderna. Tiki Svenska är ett specialpedagogiskt läromedel som inkluderar elever med särskilda behov. Det fungerar utmärkt såväl i helklass som i mindre undervisningsgrupper i hela grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Tiki Svenska passar också för för elever med andra modersmål än svenska.

Uppdrag
Varje del av Tiki Svenska består av ett antal läsuppdrag. Ett sådant uppdrag innehåller 3–5 övningar. När eleverna har klarat ett uppdrag kommer nästa uppdrag fram automatiskt. Eleverna arbetar med varje text mer än en gång och på mer än ett sätt.

Följ elevernas arbete
Du kan följa elevernas arbete via lärardelen.

Specialskrivna texter med ljud
Alla texter i Tiki Svenska är specialskrivna
Alla texter är inlästa av professionella inläsare.

Se filmer om Tiki Svenska

Vad är Tiki Svenska? https://www.youtube.com/watch?v=ZEY4Ei4aplo

Film 1 – https://www.youtube.com/watch?v=b3ArF0M0F68

Film 2  https://www.youtube.com/watch?v=0JiyTgDGu7Q

Film 3 – https://www.youtube.com/watch?v=XC8Wox4w00Y

Film 4 – https://www.youtube.com/watch?v=WuOCahXW2zc

Beställ gratis 30-dagars provlicens Tiki och/eller Trädet Web 

Bruksanvisningar till Tiki Svenska

  1. Skapa klasser, lärare och elever

2. Logga in till Tiki Svenska

OBS! När du skapat elever i backend.theminnits.com så måste de logga in i Tiki en gång innan de blir synliga som dina elever när du loggar in för att följa arbetet.

Gör så här:

Klicka på Tiki Login och logga in med följande uppgifter:

Username: demotiki
Password: demotiki

Skolor har också möjlighet att få en gratis provmånad. Kontakta oss om du är intresserad. Vill du veta mer, klicka här.

Alla priser är ex.moms:

Tiki Svenska för åk F-6 Tiki Junior+Tiki Fakta
Klasslicens        30 konton        990 kr
Skollicens         obegränsat antal konton 3 900 kr

Tiki Svenska för åk 7-9 Tiki Hög
Klasslicens        30 konton        990 kr
Skollicens         obegränsat antal konton 3 900 kr

Tiki Svenska komplett
Enanvändarlicens                       1 konto             69 kr
specialped. licens                       40 konton        1490 kr
Skollicens         obegränsat antal konton         4 900 kr

Trädet Web + Tiki Svenska för åk F- 6 Tiki Junior +Tiki Fakta
1-30 anv                                      4 200 kr/år
31-60 anv                                    6 580 kr/år
61-200 anv                                  8 900 kr/år
201-400 anv                                11 800 kr/år
401-600 anv                                12 900 kr/år
601-800 anv                                13 900 kr/år
801-1000 anv                              14 900 kr/år
1001-1500 anv                            15 900 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert
Trädet Web + Tiki Svenska för åk 7-9 Tiki Hög
1-30 anv                                      4 200 kr/år
31-60 anv                                    6 580 kr/år
61-200 anv                                  8 900 kr/år
201-400 anv                                11 800 kr/år
401-600 anv                                12 900 kr/år
601-800 anv                                13 900 kr/år
801-1000 anv                              14 900 kr/år
1001-1500 anv                            15 900 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert
Trädet Web+Tiki Svenska Komplett för åk F- åk 9
1-30 anv                                      4 700 kr/år
31-60 anv                                    7 180 kr/år
61-200 anv                                  9 500 kr/år
201-400 anv                                13 600 kr/år
401-600 anv                                14 900 kr/år
601-800 anv                                15 900 kr/år
801-1000 anv                              16 900 kr/år
1001-1500 anv                            17 900 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert

alla priser är ex. moms. Alla licenser gäller i 12 månader

 

Du kan beställa licens så att den motsvarar det antal elever du eller skolan har. Hör av dig för mer info om dessa priser.

Vill du beställa en licens eller veta mer om Tiki – Svenska är du välkommen att kontakta Lindblå Läs- och Skrivutveckling AB.