Bättre läsförståelse med Tiki Svenska – nu finns filmpresentation

Tiki Svenska tränar läsförståelse. Målet är att dina elever ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de förmedlar – både på och mellan raderna. I Tiki Svenska finns både skönlitteratur och faktatexter. Alla texter är specialskrivna av ett tiotal olika skribenter. Tiki Svenska fungerar i alla webbläsare och på alla plattformar. Det finns delar i Tiki som passar de flesta elever.
En grundläggande idé i Tiki Reader är att eleverna arbetar med varje text mer än en gång och på mer än ett sätt. En annan hu
vudidé är att använda muntlig uppläsning som stöd för läsningen.

Om du vill veta mer om Tiki Svenska finns det nu några korta filmer du kan se. Den första filmen ger en översikt av vad Tiki är (klicka på länken för att se filmen) https://www.youtube.com/watch?v=ZEY4Ei4aplo

Om du tyckte den första filmen var intressant finns fyra till.