Fantastiskt vad rätt verktyg kan göra!

Så här skriver lågstadieläraren Anna:
”Än en gång har en av våra elever med hjälp av Trädet Webb lyckats med sin läsinlärning! Vi har kämpat under hösten med en av våra nyanlända elever som inte alls förstod att ord är kombinationer av olika bokstäver/ljud. Eleven har arbetat på Level 2 på Trädet och arbetat med bokstavsinlärning tillsammans med klassen. Vi kände att vi kört fast eleven lyckades inte komma igång med läsningen och hen kunde inte skilja ljuden åt i tex. ”mo”. När vi beslöt oss för att våga backa och börja arbeta på Level 1 med ljud så släppte det ordentligt och snabbt. Eleven började ljuda ut korta meningar! Vilken lycka att knäcka koden. Ibland måste vi våga backa och lägga grunden som är så viktig i läsinlärningen. Fantastiskt vad rätt verktyg kan göra!

Flera elever som haft svårt med läsinlärningen på grund av svag ljudmedvetenhet har istället börjat med Level 1. Där har de lärt sig hantera ljud på olika sätt. Efter att ha gått igenom Level 1 har det sedan gått fint att lära sig läsa. Att börja med det man kan ger goda förutsättningar att lyckas med läsinlärningen.