Vår abakusapp är nu gratis.

Vår app Mental Abacus Expert – GRATIS

Vår app ”Mental Abacus Expert” är nu gratis. Sedan vi släppte den fri har den blivit mycket populär. Det är framför allt i de länder där man traditionellt använder abakusen i undervisningen som nedladdningen har rustat i höjden. Exempel på sådana länder är Indien, Malaysia är Turkiet. Länder där matematiken har en stark ställning.

Vår app uppmärksammades för något år sedan av Educational App Store. EAS är en organisation som utvärderar och rekommenderar pedagogiska appar. Utvärderarna är professionella pedagoger. Vår app fick näst högsta betyg, fyra stjärnor. Enligt utvärderaren skulle den fått högsta betyg om instruktionsfilmerna legat i appen och inte som nu på Youtube. Detta skulle dock ha gjort appen väldigt stor och gjort det svårt att använda de i enklare Andoridenheter som används i utvecklingssländer.

EAS omdöme

Vi har inte sett mycket av abakusanvändning i brittiska skolor, men denna ligger till grund för helt fenomenala aritmetiska färdigheter i andra delar av världen. Kanske kan abakusen vara något du vill presentera för din skola eller ditt barn. Det är lätt att förstå hur abakusen fungerar. Med lite övning kan den användas för att göra beräkningar och synliggöra av aritmetiska processer.

Med lite mer övning kan man till och med lära sig använda en inre, mental bild av abakusen. På denna inre, mentala abakus kan användaren lära sig räkna snabbare än en miniräknare. Bara små fingerrörelser antyder att användaren utnyttjar en mental abakus för beräkningarna.

I länder som verkligen uppskattar abakusen är användningen av den är en del i läroplanen. Hur kan då vi som inte känner till abakusen lära känna detta verktyg och introducera våra studenter och barn i detta? Ironiskt nog för detta effektiva, men klart lågteknologiska verktyg, finns en lösning  i den högteknologiska världen av program. En sådan är appen Mental Abacus Expert. Appen ger vem som helst möjligheten att börja lära sig och så småningom behärska den mentala abakusen.

Appen  innehåller allt du behöver för att lära sig. De fyra omfattande övningstyperna har instruktionsfilmer som stöd. Användarna lär sig uppfatta och tolka siffrorna på abakusen innan de går vidare till att göra beräkningar. Övningarna ger möjlighet för användaren att lära sig använda så väl en fysisk som en mental abakus för att göra uträkningar.  I den fjärde övningstypen  kan användaren träna på liknande sätt som deltagare i mentala abakustävlingar gör. Här ger också appen talade instruktioner.

Förutom övningarna finns också en inbyggd abakus som lärare, föräldrar eller elever kan använda för andra beräkningar.

Appen har lättförståeliga skrivna instruktioner. Det finns också en avdelning med välgjorda videofilmer. Dessa öppnas i YouTube. Det gör att du måste ha internetuppkoppling för att kunna se dem. Inga andra delar av appen kräver uppkoppling. Man kan välja på två abakustyper i appen. En klassisk 5+2 och den modernare 4+1.

Övningarnas svårighetsgrad kan anpassas till användarens förmåga. Stegvis kan utmaningen ökas.

Appen är enkel att använda och visar abakusens funktion tydligt. Du trycker bara till på kulorna för att flytta dem.

Appen når mycket väl upp till sina mål och är trevlig att använda. Appen  ger användarna möjlighet att gradvis utveckla sina färdigheter. Precis som vilken färdighet som helst krävs det övning för att utvecklas. Med regelbunden träning med hjälp av appen har användaren möjlighet att nå höga kunskapsmål.

Föräldrar som vill ha ett kul och utvecklade matteprojekt med sina barn, lärare som vill ge möjlighet till annorlunda överkursuppgifter eller matematiskt intresserade elever som vill utveckla imponerande mattefärdigheter, kan använda denna app.

Här hittar du vår app Appstore (iPad och iPhone) eller GooglePlay  

Du kan också se en presentation av appen samt andra filmer på Youtube.

Länk till engelska originalet på EAS