Skrivarverkstaden

Skrivarverkstaden vill inspirera dig till fritt skrivande. Skrivarverkstaden tränar dig också att bygga strukturerade faktatexter. 

Skrivarverkstaden tillhör samma familj som Trädet Web och Tiki Svenska. Trädet Web tränar avkodning. Tiki Svenska arbetar med läsförståelse. Skrivarverkstaden behandlar den innehållskapande sidan av språket. Det finns tre övningstyper för att stimulera fritt skrivande. Övningar som bygger på att eleverna associerar med hjälp av bilder eller stavelser för att hitta ord i sitt eget eller gruppens ordförråd. Det finns cirka 350 bilder i Skrivarverkstaden. Med hjälp av orden som man kommit på skriver man först enstaka meningar och så småningom längre berättelser i serieform. Man kan läsa upp och spela in det man skrivit. Eleven kan också spela upp sina berättelser som bildspel med berättarröst.  

Det finns också ett block med fyra övningar kring faktatexter. Här lär sig eleven att använda rubriker och underrubriker för att skriva strukturerade texter. Även tankekartor används.

Vilka kan använda Skrivarverkstaden?
Skrivarverkstaden passar för för grundskolans alla stadier samt grundsärskolan. Även SFI och SVA kommer att ha nytta av verktyget.  Det finns också övningar som siktar på att utveckla strukturerat skrivande och faktatexter. Dessa övningar passar för grundskolans mellan- och högstadium samt grundsärskola.

Man skulle kunna säga att Trädet Web, som jag nämnt ovan, motsvarar teknikträningen i sportsammanhang. Skrivarverkstaden är själva matchen. 

Skrivarverkstaden tar, precis som Trädet, sin utgångspunkt i vad eleven kan. En elev kanske har svårt att ens få ner ett ord i skrift. I övningen Generatorn finns ca 350 bilder i olika kategorier. Eleven väljer en bild och skriver ett eller flera ord som dyker upp i sinnen. Med ordet eller orden som utgångspunkt bygger sedan eleven en eller flera meningar. Man kan också läsa upp och spela in sin text. Naturligtvis kan man också skriva ut resultatet. När man är mogen kan man gå vidare och börja bygga hela berättelser. Man kan till och med göra berättelser med bara bilder och inläst ljud. Man kan också arbeta flera tillsammans eller hela klassen. På så vis kan man skapa texter som kan fungera som läsläxa.

Skolor är välkomna att beställa en 30-dagars provlicens på Skrivarverkstaden (maila info@lindbla.se)

Filmpresentationer:

Film 1 Presentation

Film 2 Övn 1 – Meningsbyggaren

Film 3 Övn 2 – Generatorn med bilder

Film 4 Övn 3 Generatorn med stavelser

Film 5 Övn 4 – Verkstaden

Film 6 Övn 5 – Rubriker

Film 7 Övn 6 Mindmaps

Film 8 Övn 7- Egen mindmap

Film 9 Övn 8 – Färdiga Mindmaps

Film 10 Administration av elever

Priser:

Licenspriser Skrivarverkstaden

-10 anv 590 kr/år

-30 anv 990 kr/år

– 60 anv 1 390 kr/år

-200 anv 2 300 kr

-400 anv 3 900 kr

– 600 anv 5 300 kr

– 800 anv 6 200 kr

-1000 anv 6 600 kr

– 1 500 anv 8 300 kr

alla priser är ex. moms. Alla licenser gäller i 12 månader

Lathund för Skrivarverkstadens administration

Skapa konton i Skrivarverkstaden
Du skapar lärar- och elevkonton på adressen backend.theminnits.com. Du loggar in här med användarnamn och lösen som lärare. Om du har Trädet web eller Tiki Svenska sedan tidigare vet du hur det fungerar. Den här filmen visar hur du gör: https://www.youtube.com/watch?v=FdMLGNlZoto&t=2s

Eleverna loggar in på skrivarverkstaden.se med samma inloggningsuppgifter som i Trädet Web. När eleven är inne på någon av övningarna finns en instruktionsfilm under symbolen ”i”.

Hantera följa och hantera elevernas arbete
På adressen admin.skrivarverkstaden.se loggar du in med ditt användarnamn och lösen som lärare.Hur administrationsdelen fungerar ser du i den här filmen https://www.youtube.com/watch?v=OhY8yHthChs&t=18s