The English Minnits

The English Minnits är ett äventyrsspel där du lär dig vardagsengelska. Under spelets gång löser hjälten Weeze olika uppdrag. Han måste också kämpa mot drakarna.

Spelet består av dialogen med mer än 6000 repliker. Du lär dig vad du ska säga i olika samtalssituationer – spelet handlar om att kommunicera. Och kommunikation är precis vad språk går ut på. Du kan välja på att arbeta helt muntligt eller med ljud och text.

I English Minnits tränar du på:

  • engelska vardagsfraser
  • att följa instruktioner
  • att fokusera på det du verkligen förstår – där är en språklig strategi
  • att fokusera på det viktigaste i en fråga eller ett påstående
  • uttal
  • att utöka ditt ordförråd.

Filmpresentationer hittar du här: