Kurs kring alfabetisering/läs- och skrivsvårigheter

Kombinerad kurs kring läsinlärning/alfabetisering/läs- och skrivutveckling – Trädet Web

Kurs för pedagogisk personal som arbetar med läs- och skrivinlärning för såväl barn som ungdomar eller vuxna. Kursen passar också dig som arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter. Trädet Web passar elever med svenska som modermål eller svenska som andra språk. Arbetssättet passar också lågutbildade eller analfabeter. Du lär dig analysera och arbeta med läs- och skrivutveckling utifrån elevens egna förutsättningar och aktuella kunskapsnivå. Du lär dig också använda molntjänsten Trädet Web. ( Kursinnehåll ser du nedan)

Kursorter och tider:

Uppsala, Akademihotellet, 10-11 oktober (sista anmälningsdag 6 september)

Anmälan till Lindblå Läs & Skrivutveckling AB Anmäl dig här

Ange namn, skolan, telefonnummer, mailadress samt fakturaadress
Du kan också ringa och anmäla dig Tel: 070 – 661 71 51

Kursen pågår båda dagarna 9.00 – 16.00 med avbrott för lunch.

Pris: 4 800 kr (ex moms)

Dag 1
Något om de tankar som ligger till grund för arbetssättet och molntjänsten Trädet Web.

Områden som behandlas:

 • Dag 1
  • Läsprocessen
  • Vad innebär det att vara läsmogen? Hur tränar vi det?
  • Fonologisk medvetenhet
  • Administrera konton i Trädet Web.
  • Följa elevernas resultat
  • Läs- och skrivinlärningsarbete – nyinlärning
  • Hitta en bra startpunkt för elever med annat förstaspråk eller läs- och skrivsvårigheter. Vi går igenom automatisk och manuellt metod.

  Dag 2

  • Matte och läs- och skriv har många likheter
  • Gehörsskrivning – manuellt och i Trädet Web.
  • Lässtrategier för ljudenligt stavade ord – Level 4 och 5
  • Morfologisk träning på Level 6
  • Ljudstridighet – Level 7
  • Båda dagarna ”smarta rörelser”
  • Om vi hinner – Komplicerade faktorer kring läs -och skrivinlärning
  • Vi bekantar oss med Tiki Svenska – läsförståelse

Filmpresentation av Trädet Web

Kommentarer från några lärare som gått grundkurs kring Trädet

Mycket bra upplägg med praktiska övningar som var inlagda, blev aldrig enformigt. Jättespännande tycker jag som gammal lärare. Uppiggande och stimulerande!

Kursen var bra förberedd och omväxlande. Den var praktiskt inriktad med teorier och erfarenhet som bakgrund till modellerna. Frukt och dricka bra!”

Tack för en mycket trevlig och inspirerande kurs. Kursen gav mig idéer som jag nu försöker omsätta i praktiken. Börjar redan i dag!!!! ”

Tack för två givande och inspirerande kursdagar. Det hela var en härlig mix genom användandet av olika ”inlärningsnycklar” som enskilt eller i kombination kan öppna upp skriv och läsvärlden för elever med problem att komma in i denna värld!

De nio intelligenserna fick var och en utmaning, tycker jag. Beprövad kunskap och ny forskning i en fin kombination ger ofta bra resultat!

Det var en mycket givande kurs. Det var synd att den bara var två dagar. Jag har redan börjat arbeta med metoden och känner mig väldigt inspirerad.”