Trädet Web ger läsmöjligheter!

Specialpedagog Lena Andersson på Skolfam i Stockholm skriver i ett mail för några månader sedan så här:
”Jag tycker att Trädet borde vara obligatoriskt för blivande och verksamma lågstadielärare.
Pincettgrepp, skrivriktning, koppling fonem-grafem och att undvika att ha bilder med bokstäver är klockrent. Det behövs strukturerad läsundervisning inom lärarutbildningen.”
Efter att ha använt det under några månader skriver hon detta:
”Trädet är precis vad som behövs i skolan. Ett systematiskt och strukturerat koncept för läsinlärning.
Det bästa är att eleverna är motiverade. De känner att de lyckas när det är på rätt nivå.”