GDPR

Policydokument kring hantering av personuppgifter för tjänsten Trädet Web.

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att tillse att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Inte mer personlig information än nödvändigt I våra tjänster registrerar vi endast namn och e-postadress. Detta gör vi i samband med att lärare registrerar sina elever samt vilken undervisningsgrupp de tillhör. Vidare kan administratör och lärare på skolan skapa nya lärarkonton. Lärare och administratör kan se den egna skolans elevers namn, e-postadress och övningsresultat. Vi som utvecklare av tjänsterna kan se alla skolors konton och elevuppgifter. Detta är nödvändigt för att kunna ge support i de fall detta är nödvändigt.

Anonymisering
Ett sätt att skydda elevernas personliga information är att anonymisera dem. Detta går bra att göra i våra tjänster. Vid registrering av namn kan man exempelvis använda sig av förnamnets två första bokstäver och efternamnets två första bokstäver. Vidare kan man, om man så önskar, använda fingerade e-postadresser.

Borttagande av uppgifter

I det fallet att en användare (skola) av vår tjänst inte önskar fortsätta använda tjänsten raderar vi omgående alla uppgifter på skolans konto. Vi uppmanar också lärare på skolor som använder våra tjänster att radera personuppgifter på elever som inte längre är aktiva på kontot.

Säkra underleverantörer

Våra tjänster utvecklas av Sigma Technolgy Solutions AB, Växjö. Vidare lagras och levereras våra tjänster från Bahnhof, Sverige. All lagring sker i Sverige. Om du vill veta mer om hur vi hanterar och lagrar personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kontaktinfo: pelle@lindbla.se