Priser

 

Priser skollicenser. Med skollicens avses en skola med en adress – ej alla skolor i en kommun eller koncern. Alla priser är ex.moms:
Trädet Web

1-10 anv                                     2 400 kr/år
11-30 anv                                  4 100 kr/år
31-60 anv                                   5 600 kr/år
61-200 anv                                  7 100 kr/år
201-400 anv                                9 500 kr/år
401-600 anv                                10 700 kr/år
601-800 anv                                11 900 kr/år
801-1000 anv                             13 100 kr/år
1001 – 1500 anv                         14 400 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert

 
Trädet Web + Tiki Svenska för åk F- 6 Tiki Junior +Tiki Fakta
1-10 anv                                      3 950 kr/år
11-30 anv                                    5 000 kr/år
31-60 anv                                    7 900 kr/år
61-200 anv                                  10 700 kr/år
201-400 anv                                14 200 kr/år
401-600 anv                                15 600 kr/år
601-800 anv                                16 800 kr/år
801-1000 anv                              18 000 kr/år
1001-1500 anv                            19 200 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert
 
 
Trädet Web + Tiki Svenska för åk 7-9 Tiki Hög

 

1-10 anv                                      3 950 kr/år
11-30 anv                                    5 000 kr/år
31-60 anv                                    7 900 kr/år
61-200 anv                                  10 700 kr/år
201-400 anv                                14 200 kr/år
401-600 anv                                15 600 kr/år
601-800 anv                                16 800 kr/år
801-1000 anv                              18 000 kr/år
1001-1500 anv                            19 200 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert
 
Trädet Web+Tiki Svenska Komplett för åk F- åk 9

 

1-10 anv                                      4 500 kr/år
11-30 anv                                    5 700 kr/år
31-60 anv                                    8 700 kr/år
61-200 anv                                  11 500 kr/år
201-400 anv                                16 300 kr/år
401-600 anv                                18 000 kr/år
601-800 anv                                19 200 kr/år
801-1000 anv                              21 100 kr/år
1001 – 1500 anv                          21 600 kr/år
1501 eller fler fråga efter offert
 

Tiki Svenska – läsförståelse

Tiki Svenska för åk F-6 Tiki Junior+Tiki Fakta
Klasslicens        30 konton        1 300 kr
Skollicens         obegränsat antal konton 4 700 kr

Tiki Svenska för åk 7-9 Tiki Hög
Klasslicens        30 konton        1 300 kr
Skollicens         obegränsat antal konton 4 700 kr

Tiki Svenska komplett
Enanvändarlicens                       1 konto             150kr
specialped. licens                       40 konton        1 800 kr
Skollicens         obegränsat antal konton         5 900 kr

Priser skollicenser. (Med skollicens avses en skola med en adress – ej alla skolor i en kommun eller koncern):