Priser

 

Priser skollicenser. Med skollicens avses en skola med en adress – ej alla skolor i en kommun eller koncern. Alla priser är ex.moms:
Trädet Web

1-10 anv                                     2 400 kr/år
11-30 anv                                  4 100 kr/år
31-60 anv                                   5 600 kr/år
61-200 anv                                  7 100 kr/år
201-400 anv                                9 500 kr/år
401-600 anv                                10 700 kr/år
601-800 anv                                11 900 kr/år
801-1000 anv                             13 100 kr/år
1001 – 1500 anv                         14 400 kr/år
Kommunlicens – fråga efter offert