Exempel på analys

Här nedan kan du se ett exempel på en hur 10-åriga Annas felkopplingsmönster ser ut. Även hennes säkra bokstäver finns med. Hon har felkopplingar och osäkerheter av såväl auditiv (lyssning)( u/o, o/å, u/y, ä/e, b/p) som visuell (syn) art (å, ä, ö, b/d). Hon är också osäker på riktningar och det är troligtvis därför hon spegelvänder flera bokstäver. Anna tränade med gehörsskrivning och Trädet. Vi började med de bokstäver som var säkra. Hon arbetade också med ljudstimulering i 30 veckor. Under tiden gjorde hon också motoriska övningar för att få en bättre kropps- och rumsuppfattning.

Resultaten av läs – och skrivanalysen ger en fingervisning om orsaken till svårigheterna

I analysen ser man oftast om läs- och skrivproblemen har med lyssningsproblem att göra (auditivt/fonologiskt) eller om det handlar om brister i rumsuppfattning. Lässvårigheter kan också bero på visuella problem. Om så önskas kan man förstärka den pedagogiska träningen med exempelvis visuell träning, lyssningsträning eller motorisk träning.


Tillbaka