Checklista kring inlärningssvårigheter

Tänk gärna igenom dessa frågor innan ni tar kontakt med oss.

Frågorna här nedan ger viktig information kring möjliga orsaker till inlärningssvårigheter.
Det är därför bra om du kan dig tid att fundera igenom dessa.

 1. Har någon av föräldrarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller andra inlärningssvårigheter?
 2. Förekom några problem vid graviditet eller förlossning? ( Ex. vis ör tidig eller sen förlossning, svår förlossning, medicinska problem, sätesbjudning, låg födelsevikt )
 3. Åt barnet normalt och kunde behålla maten under den första tiden?
 4. Utvecklades barnet normalt motoriskt? ( Ex. vis kröp barnet på vanligt sätt och inte hasade sig fram. Lärde sig att gå före 16 månader.)
 5. Var talutvecklingen normal?
 6. Förekom några allvarliga sjukdomar eller sjukhusvistelse under tidigare barndom?
 7. Blir barnet lätt åksjukt eller sjösjukt?
 8. Har barnet haft svårt att lära sig klockan, veckans dagar, månaderna etc .?
 9. Har barnet haft många öroninflammationer eller andra öron-näsa-halsproblem?
 10. Har barnet svårt att fånga eller träffa en boll som kommer emot det?
 11. Är barnet ljudkänsligt? (Överreagerar på vissa ljud eller blir onormalt trött av ljud.)

Läs mer om
Svårt att läsa? Lyssningssvårigheter Synproblem Motoriska svårigheter Checklista kring inlärningssvårigheter