Bli bättre att läsa

För att få en bra startpunkt är det viktigt att göra en noggrann analys av hur det ser ut för den enskilda personen. Därför börjar vi med ett test med EyeTraceutrustning som är en ögonspårningsutrustning som med hjälp av infraröd teknik följer pupillens rörelse. Signalen förs över till en dator och sedan kan vi registrera hur ögonen rör sig under läsning. Ögat ska normalt röra sig framåt i hopp med fixeringar emellan. Under dessa fixeringar kodar den läsande av ordet eller orden. Ju skickligare läsare vi blir, desto längre saccader (hopp) gör vi. Antalet saccader är också beroende på svårigheten i innehållet.

Med utrustningen undersöker vi också hur väl testpersonen kan följa ett föremål som gör en långsam horisontell rörelse. Även förmågan att göra snabba och stabila fixationer undersöks. På så vis kan vi se om ögonmotoriken fungerar som den ska. Här kan du se en film om hur jag använder EyeTrace för att analysera läsförmågan https://www.youtube.com/watch?v=PpnsEKvCSiw

Analysen innehåller också undersökning av visuell/motorisk snabbhet, ordavkodning, läsförståelse, tillgången till det egna ordförrådet, skattning av fonologisk och språklig medvetenhet, högläsning, stavning och till sist den mycket viktiga undersökningen av hur väl kopplingen ljud och bokstäver är automatiserad.

Det som är allra viktigaste vid analysen är att hitta vad som trots svårigheterna är säkert och börja med det. Vi tar sedan in svårigheterna bit för bit.

Jag går igenom hur man ska arbeta med molntjänsternTrädet Web. Förälder eller lärare fungerar som coach åt barnet eller ungdomen. Oftast arbetar den vuxne med barnet eller ungdomen en gång per vecka och barnet arbetar på egen hand vid datorn fyra dagar. Man arbetar i korta pass 15-30 minuter per gång. Efter cirka 8 veckor brukar det vara lämpligt med ett återbesök för att se hur arbetet utvecklas och vad som är lämpligt härnäst. Återbesöken kan ske på plats eller via Skype. Med jämna mellanrum mäter vi utvecklingen så att framstegen blir tydliga för barnet. Vi sätter nya mål vid varje återbesök. Detta brukar ge energi och motivation till att fortsätta träna. Efter 6-9 månader har läs- och skrivförmågan utvecklats mycket.

Om du bor i Göteborgsområdet kan du få hjälp med att utveckla läsningen av Carina Ersman-Lindström. I Dalarna kan du, förutom av mig, få hjälp av Patrik Unné.

Vad kostar det?

Första besöket:
Inledande utredning samt skriftlig dokumentation med åtgärdsprogram: 3 500 kr
2 timmar genomgång av arbetssätt: 900 kr x 2= 2 000 kr
Trädet Web inkl elevadministration: 1 100 kr
Summa: 6 600 kr
(Du kan också välja att köpa till headset (125 kr), USB-ljudkort (125 kr)
Återbesök på plats eller via Skype: 4-6 gånger 30-60 min per gång. Återbesök kostar således 1000 kr om det tar 60 min. De flesta återbesök är kortare. (ca 30 min = 500 kr)

Du är välkommen för en gratis första konsultation. Kontakta mig


Läs mer
Exempel på analys