Synproblem

Synproblem kan ge lässvårigheter

Synproblem kan vara orsaken till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Om vissa synfunktioner är störda syns det ofta i den pedagogiska analysen.

Personer med sådana störningar i ögonmotoriken kan exempelvis också ha svårt att hitta ny rad. De tycker att det är svårare att läsa om textstorleken är liten. Det kan också yttra sig i att man tycker att bokstäverna rör sig eller blir otydliga.

Förutom att undersöka synfunktionen när man tittar på stillastående objekt, tittar vi också på den hur ögat fungerar vid rörelse under läsning. Då är ögonspårningsutrustning (EyeTrace) ett effektivt verktyg.

Vid läsning är exempelvis funktioner som samsyn, (samspelet mellan ögonen, ögonens ställning vertikalt och horisontellt, synstress, stereoseende och icke-etablerad dominans för något av ögonen viktig. Vi testar med så kallad Keystoneapparat och Eyetraceutrustning. Om det finns behov kan vi också rekommendera lämplig optiker.


Läs mer om
Svårt att läsa? Lyssningssvårigheter Synproblem Motoriska svårigheter Checklista kring inlärningssvårigheter