Hjälp med matten!

Bli bättre på matte

Siffrorna är det mest abstrakta symbolsystem som människan uppfunnit. Sifforna kan representera så många olika saker. Dessutom har de olika värde beroende på var i ett tal de står. Exempelvis kan den som är osäkerheter på platsvärden läsa ut talet ”55” rätt, men sedan tolka det som ”5+5”, eftersom man inte förstår att värdet på siffran ökar tio gånger för varje steg den flyttas åt vänster.

Matematiksvårigheter beror många gånger på brister kring grundläggande begrepp. För att lyckas med matten börjar vi därför med en utredning av den grundläggande taluppfattningen. Några av de områden som testas är subitiseringsförmåga (förmågan att snabbt uppfatta ett antal föremål på mycket kort tid), förmågan att jämföra antalet i två grupper snabbt, begrepp som längst, kortast mm, förståelse för platsvärden, decimaltal, förståelse för de fyra räknesätten, rumsuppfattning mm.

Testet tar 60-90 minuter. Därefter har jag en bra bild av hur träningsarbetet kan läggas upp. I träningen använder vi ett världens äldsta matematiska hjälpmedel. Här kan du läsa mer om vilka fördelar abakusen har som pedagogiskt verktyg – den kinesiska abakusen

Du kan också se på denna video jag filmat under en abakuslektion i Peking

 

Hur går det till?

Ni jobbar hemma med mitt läromedel Finn din Matteglädje. Läromedlet består av videofilmer och övningsuppgifter i pdf-format eller som e-bok.
Jag handleder er i arbetet. Återbesök brukar vi lägga in med 6-8 veckors mellanrum. Vi kan träffas via Skype så att ni slipper resa till mig.

Du kan också vara intresserad av vår app Mental Abacus Expert (sök på Google Play eller AppStore)

Vad kostar det att få hjälp att utveckla matten?

Första besöket:
Inledande utredning samt skriftlig dokumentation med åtgärdsprogram: 2 900 kr

2 timmar genomgång av arbetssätt: 900 kr x 2= 1800 kr

Läromedel: Finn din matteglädje 600 kr (privatlicens)
Kinesisk abakus: 200 kr

Summa: 5 500 kr

Återbesök på plats eller via Skype oftast 4-6 gånger – 1 tim per gång. Varje återbesök kostar 900 kr

Du är välkommen för en gratis första konsultation. Klicka här för att komma i kontakt med mig 


Vad är det som är så fantastiskt med den kinesiska abakusen?

”Det är som att kulorna har kommit in i mitt huvud!” Så säger en kvinnlig elev som haft mycket svårt att klara grundskolans matematik och därför tillbringat två terminer på Individuella programmet. När hon fick lära sig abakusen och använda läromedlet ”Finn din matteglädje!” intensivt under 6 veckor utvecklades sedan hennes matematiska förmåga så bra att hon kunde klara hela grundskolans kurs på 13 veckor.

Vad är det då som är så fantastiskt med abakusen?
– Man befäster viktiga delar av grundläggande taluppfattning.

– Man utvecklar förmågan att se inre bilder. Elever som ofta tränar på abakus kan uppleva att de kan se kulorna för sitt ”inre öga”. Man kan uppleva att man räknar på en virtuell räkneram bara genom att röra fingrarna på samma sätt som om man hade en riktig abakus.

– Problem med kropps- och rumsuppfattning samt motoriska svårigheter är något som en del elever med matematiksvårigheter uppvisar. Det kan exempelvis ta sig uttryck i att man har svårt med riktningar och lägesplaceringar. Således blir det svårt att uppleva platsvärden, tallinjen och andra grundläggande begrepp. Det kan även resultera i omkastningar eller spegelvändningar av siffror och bokstäver.

– Abakusen utvecklar visuell, spatial och motorisk förmåga dvs högerhjärneaktiviteter, samtidigt som den aktiverar vänsterhjärneförmågor som matematisk-, logisk- och språklig kompetens.
– Abakusen engagerar flera sinnen. På så vis är man garanterad att undervisningen når in via elevens starkaste kanal samtidigt som de svagare tränas.
– Eleven betraktar alltid siffran kopplad till dess platsvärde. Därmed grundläggs en djupgående förståelse för decimalsystemets funktion.
– Genom att man har en eller två överkulor på abakusen hanteras talet 5 som en odelad helhet. Exempelvis hanteras då talet 6 som 5+1, 7 som 5+2 osv. Eftersom vår hjärna är disponerad för att uppleva mindre tal upp till 5 som helheter är detta mycket fördelaktigt.
– Många elever har svårt att automatisera tabellkunskaper på traditionellt sätt. En orsak till detta kan vara att man har språkliga svagheter. På abakusen kan du lära dig tabellerna som visuella mönster.
– När du räknar på abakus aktiveras också muskelminnet. Att räkna abakus påminner om att spela ett instrument.