Finn din matteglädje!

Kurser anordnas vid förfrågan

Lär dig bygga en säker grundläggande taluppfattning med hjälp av den kinesiska abakusen. I kursen finns också inslag av motorisk träning för att främja inlärning.

Anmälan till:Lindblå Läs&Skrivutveckling AB, Ols Gustavsv. 1, 784 56 Borlänge, tel: 0243-793104 e-post:info@lindbla.se

Kurslängd: Båda dagarna 9.00 – 16.00 med avbrott för lunch 12.00-13.00

I den här kursen kommer du att få lära dig att använda ett av de äldsta räknehjälpmedlen som finns, nämligen den kinesiska abakusen. Jag har under många år tillsammans med barn, ungdomar och vuxna utvecklat och tillämpat det kursmaterial du kommer att lära dig använda. Materialet vänder sig till personer i alla åldrar, som behöver utveckla sitt matematiska tänkande och skaffa sig en bra grund för fortsatt utveckling.

Att arbeta med abakusen brukar revolutionera det matematiska tänkandet hos en människa.

Vad kan mattesvårigheter bero på?

Att inte ha en säker uppfattning om att siffrorna kan symboler för antal, ordningsföljd, storlek etc. är förödande för inlärningen av matematik. Det går att jämföra med att inte vara säker på hur språkljud och bokstäver hänger ihop. (Detta brukar vara en vanlig orsak till läs- och skrivsvårigheter.) Vi pratar då om brister i taluppfattning.

Att inte förstå att siffrornas värde förändras beroende på placeringen i decimalsystemet är också vanligt. Talet ”55” kan uppfattas som ”10” dvs 5+5.
Många gånger är det ofta svårt för en person med mattesvårigheter att förstå tallinjen.

Att förstå hur de olika räknesätten fungerar är också problematiskt. Det kan ibland fungera rätt bra att räkna addition och subtraktion på ett mekaniskt sätt, men i själva verket förstår man inte vad man gör utan man ”flyttar bara siffror” enligt ett inlärt mönster.

En orsak till att man inte kunnat ta till sig de grundläggande begreppen kan vara svårigheter med rumsliga begrepp som riktningar höger/vänster, uppåt,nedåt. Detta i sin tur kan bero på brister i den tidiga motoriska utvecklingen. Därför får du också lära dig en del övningar som stärker kropps- och rumsmedvetandet.

Kursen mål

Under kursens första dag kommer du bland annat att lära dig:

 • metoder för att träna grundläggande taluppfattning
 • addition
 • subtraktion
 • förståelse för positionssystemet, siffrors platsvärde och tallinjen
 • decimaltal och decimaltecknets funktion
 • skattning av längd, volym och vikter.
 • längd-, volym- och viktenheter samt omvandlingar av dessa

Under kursens andra dag lär du dig

 • ”mental abakus”
 • multiplikation
 • ett effektivt sätt att träna multiplikationstabellen som talgestalter
 • multiplikation med 10, 100 och 1000
 • procentberäkningar
 • kort division på abakus
 • räkna negativa tal på abakus

Under båda dagarna lär du dig hur man kan träna kropps- och rumsuppfattning med hjälp av motorisk träning.

Kommentarer från lärare som deltagit i kursen Finn din matteglädje

Det var intressant, roligt, givande och stimulerande. Du framförde det med värme och livlighet. Dina fysiska övningar då vi fick stå upp och träna de båda hjärnhalvorna var mycket bra – det borde vi göra också i våra klasser. ” ”Det här är ett alternativ till den mer traditionella matematikundervisningen. Lämpar sig väl till studier med grundläggande basfärdigheter.
S S ma-lärare på Komvux

En mycket bra och väl genomförd kurs, man var aktiv hela tiden men tiden gick alldeles för fort. Ett jättestort tack för en fantastisk dag!
AC  – högskolelektor i matematik

Roligt att lära något så radikalt nytt efter så många år i skolan
ML – specialpedagog mellanstadiet

Den här metoden passar förmodligen alldeles utmärkt till en av mina nuvarande elever som fortfarande räknar på fingrarna och inte kan ta till sig några skriftliga räknemetoder.
LN – lärare åk 4-5

Studiedagar – föreläsningar

Studiedagar och föreläsningar anordnas på förfrågan. Exempel på ämnesområden:

 • Dyslexi – orsaker, utredning och åtgärder
 • Dyskalkyli – orsaker, utredning och åtgärder
 • Lära att lära – hur skapar vi goda förutsättningar för inlärning
 • Hur gör man för att inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter i ”vanlig” undervisning.
 • Workshop kring hur man använder talsyntes och andra IT hjälpmedel i olika ämnen.

I alla föreläsningar varvas teori och praktik.