Kurs i Trädet!

Trädet – kombinerad kurs kring läsinlärning/alfabetisering/läs- och skrivutveckling.

Kursorter och tider: Uppsala 5-6 april
Kurs för pedagogisk personal som arbetar eller ska arbeta med läsinlärning eller elever som har läs- och skrivsvårigheter. Kursen vänder sig också till dig som arbetar med läs- och skrivinlärning för personer med svenska som andra språk och som är lågutbildade eller analfabeter. Du lär dig analysera och arbeta med läs- och skrivutveckling utifrån elevens egna förutsättningar och aktuella kunskapsnivå. Du lär dig också använda dataprogrammen Trädet 3 och Trädet Web.

Anmälan till Lindblå Läs & Skrivutveckling AB –  Anmäl dig här
Tel: 0243-83272

Kursen pågår båda dagarna 9.00 – 16.00 med avbrott för lunch.

Pris: 3 800 kr

Läs mer…