Kurs i Trädet!

Trädet – kombinerad kurs kring läsinlärning/alfabetisering/läs- och skrivutveckling. Kursorter och tider: Uppsala 5-6 april Kurs för pedagogisk personal som arbetar eller ska arbeta med läsinlärning eller elever som har läs- och Läs mer…