Pedagogisk blogg med tips kring arbete med nyanlända.

Anna och Sandra är lärare på Marnässkolan i Ludvika. I sin blogg annaochsandrasklassrum.wordpress.com berättar de bland annat om hur de arbetar med läs- och skrivinlärning för nyanlända elever.
Marnässkolan har en stor del elever med annat förstaspråk än svenska vilket naturligtvis är en utmaning. De har hittat ett sätt att arbeta som visat sig framgångsrikt. Det ska bli spännande att följa deras blogg.