Föreläsning i Uppsala 26 nov. inställd pga sjukdom

Föreläsning i Adoptionscentrums regi – Uppsala 26 nov. kl 18-20
Plats:Studiefrämjandet – Ljusbärargatan 2
Fri entre (men ni får gärna lämna frivilliga bidrag till Föräldralösa barns julkampanj)

Ett träd är ett frö som fått växa.

Under det här seminariet berättar jag om vad som krävs för att bli en god läsare. Jag tar också upp orsaker till lässvårigheter. Vidare visar jag ett arbetssätt som hjälpt många med lässvårigheter att utvecklas till goda läsare. Jag presenterar också Trädet Web (se hemsidan för mer info).

Jag kommer också att beröra orsaker till matematiksvårigheter och hur det kan vara kopplat till lässvårigheter. Jag kommer också att kort demonstrera hur man utveckla sin matte med hjälp av den kinesiska abakusen.

Ett träd är ett frö som fått växa!