Lär din arbeta effektivt med läs- och skrivutveckling.

Den 5-6 april håller jag en kurs för pedagogisk personal (och eventuella föräldrar) som arbetar eller ska arbeta med läsinlärning eller elever som har läs- och skrivsvårigheter. Kursen vänder sig också till dig som arbetar med läs- och skrivinlärning för personer med svenska som andra språk och som är lågutbildade eller analfabeter. Du lär dig analysera och arbeta med läs- och skrivutveckling utifrån elevens egna förutsättningar och aktuella kunskapsnivå. Du lär dig också använda dataprogrammen Trädet 3 och Trädet Web. Det finns fortfarande några platser kvar. För mer information se rubriken ”kurser” på den här sidan.