Intensiv lästräning riskerar att skapa gissningsläsare.

Jag möter ofta barn och ungdomar som kämpar med avkodningen. Istället är läsningen en sorts gissningslek för dem. De här barnen, ungdomarna eller vuxna är ofta osäkra på flera bokstäver och ljud.  Exempelvis måste de kanske fundera över om det ska vara o eller å, b eller d etc. Då är det svårt att bli bra på att läsa och skriva. En del kastar också om bokstäverna eller har svårt att ljuda ihop.

Om man är osäker på de här grunderna tvingas man istället gissa. Det går ofta bra så länge texterna är enkla som på lågstadiet, men när man kommer upp i ålder blir det allt svårare. Ofta brukar de här barnen ha blivit rekommenderade att träna mera läsning. Eftersom personen inte har den grundläggande läsningen automatisk riskerar man istället att eleven blir bra på att läsa på fel sätt. Här kan du se en film jag gjort kring 11-åriga Matildas problem och hur hon utvecklade god läsning genom en helt annan metodik än att träna mer läsning. https://www.youtube.com/results?search_query=tr%C3%A4det+web

Det vi gjorde var att vi analyserade vad Matilda, trots svårigheterna hade säkert. Sedan började vi träna strukturerat med utgångspunkt i det hon kunde. Steg för steg byggde hon så upp sin grundläggande avkodningsförmåga. Idag är Matilda 20 år och läser med framgång på högskolan! När jag pratade med henne när hon gick tredje året på gymnasiet berättade hon att hennes lärare sagt: ”Om jag inte visste att du var dyslektiker skulle jag aldrig ha kunnat ana det. Du läser och skriver alldeles för bra.”  Matilda är bara en av många som haft framgång med strukturerad träning i mitt program Trädet. Du kan läsa mer om det på www.dyslexi.eu