Besök på Marnässkolan och läget i utvecklingsarbetet av Trädet Web

Spännande att träffa elever som jobbar med Trädet Web

Elev i årskurs 3 arbetar i Trädet Web

I onsdags besökte jag Marnässkolan i Ludvika för att se eleverna arbeta och få höra deras intryck av Trädet Web. Jag besökte en årkurs 3 som till största delen bestod av elever med annat förstaspråk än svenska. Både lärare och elever tycker att det fungerar bra med Trädet Web. Redan från första skoldagen kan eleverna börja träna ljud och bokstäver trots att de inte kan svenska. Om eleverna kan läsa på sitt modersmål passar det att göra det automatiserade testet på Level 3B. Testet kommer att ge eleven ett övningsmaterial som passar just honom eller henne. Progressionen kommer också att vara automatisk.

Om eleven inte kan läsa passar det att börja på Level 2. Det kan ju också vara så att eleven inte är läsmogen och behöver träna fonologisk medvetenhet. Då börjar man på Level 1.
En del elever i klassen jag besökte arbetade också med mer avancerade delar i Trädet Web.
Eleverna på lågstadiet på Marnäs jobbar på datorer. På mellanstadiet har man Chromebooks. På dessa plattformar fungerar nu Trädet Web bra. Både elever och lärare verkade vara nöjda med Trädets olika nivåer. Flera uttryckte också att det är kul och motiverande att man får poäng. ”Det känns lite som ett spel”, sa någon.

Klicka här för att se en liten film från besöket i Anna Edlings klass 3 på Marnässkolan.

Läget i utveckling av Trädet Web

Vi har nu utökat testgruppen. SFI Uddevalla, SFI Flen och Skattunge friskola med bland testskolorna. Vidare har ett antal skoldatatek fått provlicenser. Vi är inte riktigt klara med iPad-versionen.
För er som använder datorer eller Chromebooks går det bra att beställa en 30 dagars provlicens.