Erik lyckades bra!

I går fick jag ett mail från en glad mamma.

Hej Pelle

Min största gärning i livet är nog när jag, och inte skolan, konstaterade att Erik inte kunde lära sig läsa och skriva på samma sätt som sina jämnåriga kompisar. Jag fann dig och du hjälpte oss att konstatera dyslexi och hjälpte oss med verktyg att övervinna hindren.
Till veckan går Erik ut nian med topp-betyg och kan välja bland alla de nationella gymnasieprogram som står till buds och som han är intresserad av. Han kommer lätt in på Tekniska programmet. Antagligen inte lika lätt om han inte idogt arbetade med Trädet för några år sedan.

Tack för hjälpen och trevlig sommar!
/Marie

Nu har Erik ett smörgåsbord av utbildningsmöjligheter

Bakgrunden till mailet är följande. Jag träffade Erik första gången när han gick i 4:an. Han hade stora svårigheter med läsning och skrivning och ville ha hjälp. Jag gjorde en första kontroll av hans läsning med min EyeTraceutrustning. Erik fick ett värde på 0,11 vad gäller effektivitet. Man kan säga att han hade ungefär 10 procent av förväntad läsförmåga. Jag träffar ofta barn och ungdomar i hans situation. Han hade inte mycket hopp om att någonsin kunna läsa bra. Familjen hade blivit rekommenderad ”mera lästräning”. Det hade bara lett till att Erik nu gissade sig fram i texten. När han kom till längre obekanta ord hoppade ögat fram och tillbaka utan att han kunde läsa ut vad som stod där. Du kan se en film om hur en sådan här undersökning går till om du klickar här.

Vi fortsatte sedan med flera olika tester för att få fram vad som kunde vara problemet. Det visade sig att Erik var osäker på kopplingen mellan flera ljud och bokstäver.  Det viktigaste med analysen var att jag också fick fram vad som trots svårigheterna fungerade. Erik hade fyra vokaler och ett antal konsonanter säkra. Det blev sedan startpunkten på arbetet med att bygga en bra läsförmåga. Han jobbade hemma fem dagar i veckan, cirka 20 minuter om dagen. Han använde mitt program Trädet. Erik arbetade med detta drygt ett år. På den tiden var det inte så vanligt med Skype så familjen kom då och då återbesök. Idag är detta lite enklare då vi kan använda videomöten för återbesöken. Nu har Erik ett smörgåsbord av utbildningsmöjligheter att välja från. Sådan här återkoppling gör att det känns roligt och värdefullt att fortsätta med mitt arbete.