Några lärarkommentarer kring Trädet Web

Det börjar droppa in kommentarer kring Trädet Web

Så här skriver en lärare på SFI: ”I övrigt är det helt fantastiskt med den här möjligheten för elever att arbeta med trädet hemma. Jag märker en mycket högre grad av säkerhet vad gäller de olika bokstavsljuden i svenska bara efter en kort tid hos dem som utnyttjar möjligheten att träna vidare hemma.”

En annan SFI-lärare tycker så här: ”Trädet Web känns mycket fräschare (än Trädet 3) och variationen i de olika nivåerna är bra. Det är en bra progression och på de lägre nivåerna är repetitionerna jättebra. Vi testade ju med elever på 1A-nivå, dvs. analfabetgruppen. Övningarna på nivå 2 är lagom för dem och att träna på en bokstav i taget är mycket bra. ”

En lärare som har elever på högstadiet i både svenska och SVA skriver så här: ”Nu är vi i full gång med Trädet Web. Elever som tidigare har arbetat i Trädet 3 uppskattar verkligen det nya – framförallt likheten med spel. Kul! Allt har funkat bra hittills. Mycket mer lättarbetat än Trädet 3 är det för oss lärare också.”

En speciallärare i grundskolan (åk 4-9) tycker så här: ”Jag glömde ju säga att jag tycker du gjort ett fantastiskt jobb med Trädet web! Det ska bli roligt att jobba med det och spara en del tid då det finns analyser och tester som eleverna kan göra löpande. Då får jag mer tid till annan elevuppföljning och träning.
Också kanon med ljudövningar för språklig medvetenhetsträning också. (Level 1)
Filmerna är toppen och det är väldigt generöst och bra att du lagt ut dem. Jag kommer att använda mig av dem med lärarna.”

Två lärare i Ludvika (åk 1-3) skriver så här på sin blogg (Annas och Sandras klassrum)

”Under våren har vi varit testskola för Trädet web. Våra elever har gjort snabba framsteg i läsinlärningen och de tycker att det är roligt att arbeta med programmet. För oss är Trädet web ett bra komplement till den övriga läs- och skrivinlärningen, speciellt för våra nyanlända elever.”
Rektorn på samma skola, Marnässkolan i Ludvika, menar att man sett stora framsteg hos eleverna sedan man började använda Trädet Web.

På Dysleximässan i Gävle  20-21 oktober har du möjlighet att få veta mer om Trädet Web. Vi har en monter och fredag 20 okt. kl 16.00-16.45 håller Pelle Lindblå en kort föreläsning kring Trädet Web.