Ett träd är ett frö som fått växa

Ett trädet är ett frö som fått växa

Förra veckan höll jag ännu en kurs för pedagoger. Det är inspirerande att träffa lärare som arbetar med läsutveckling utifrån ett synsätt där man utgår från var eleven/deltagaren befinner sig i läsutvecklingen. Kursdeltagarna arbetar med vitt skilda elevgrupper – från lågstadium till vuxenutbildning. De fick bland annat lära sig hur man hittar elevens säkra grund. Det utgör sedan fröet – start punkten – för den fortsatt utvecklingen. I Trädet web finns också en funktion som automatiskt kan hitta lämplig startpunkt. De fick också lära sig hur man anpassar Trädet till varje elevs behov.

Om du också vill lära dig ett effektivt sätt att arbeta med läsutveckling är du välkommen att anmäla dig till nästa kurs. Den hålls i Uppsala den 10-11 oktober. Du hittar kursinnehåll mm under länken.